WAARBORG

De Land Rover fabrieksgarantie dekt een periode van 5 jaar / 150.000 km (eerst bereikte limiet), en kan desgewenst verlengd worden. Voor sommige aspecten van onze voertuigen gelden zelfs langere garantieperiodes.

Elke Land Rover wordt geleverd met de volgende waarborg: algemene fabrieksgarantie van 5 jaar of 150.000 km (eerst bereikte limiet), 3 jaar lakgarantie, 6 jaar anti-corrosiegarantie (perforatie) en 6 jaar / 100.000 km (eerst bereikte limiet) op het accupakket van PHEV-modellen. Om in aanmerking te komen voor de garantie, dient u uw wagen volgens de aanbevelingen te laten onderhouden.

Waarborg van het voertuig

Als een onderdeel van de auto als gevolg van een fabricagefout gerepareerd of vervangen moet worden, zal dit onderdeel geheel kosteloos door een erkende Land Rover verdeler worden gerepareerd of vervangen, ongeacht een mogelijke wijziging in de eigendom van de wagen tijdens de waarborgperiode.

Opmerking: in de waarborg op de banden wordt afzonderlijk voorzien door de fabrikant van de banden. Uiteraard zullen we u met veel plezier bijstaan bij een waarborgaanvraag met betrekking tot de banden.

Wat is de waarborgperiode?

De voertuiggarantie begint op de dag dat de auto wordt afgeleverd aan de eerste klant en geldt vijf jaar of 150.000 kilometer, naargelang hetgeen het eerst bereikt wordt.

Opmerking: de waarborgperiode voor onze demonstratieauto's begint op de dag dat de auto in bedrijf wordt gesteld (niet op de dag waarop de auto voor het eerst aan een particuliere klant wordt verkocht).

Verlengde garantie?

Wenst u na het vervallen van de reguliere garantielooptijd de waarborgperiode verlengen? Dat kan, voor een extra duurtijd van 1 of 2 jaar, mits de voorafbetaling van een zeer competitieve premie, en op voorwaarde dat dit onderschreven wordt uiterlijk binnen de 3 maand na aflevering van de nieuwe wagen. Bijkomende voordelen: indien u voor deze formule kiest, dan geldt geen kilometerbeperking meer en neemt u het bijstandsprogramma Land Rover Assistance automatisch mee voor diezelfde periode. Goed voor één van de meest concurrentiële aanbiedingen in het segment. Raadpleeg onze service advisors voor meer informatie.

Geldt de waarborg ook voor Land Rover accessoires?

Originele Land Rover accessoires die door een erkend Land Rover concessiehouder bij een nieuwe auto zijn aangebracht genieten van een garantie van 3 jaar / 100.000 km (eerst bereikte limiet). Onze service advisors geven u hier graag meer informatie over.

Waarborg lakoppervlak

Als er wegens een onvolkomenheid in het materiaal of in de aanbrenging zorg dient te worden besteed aan het lakoppervlak van de carrosserie van de auto, zullen alle benodigde reparaties geheel kosteloos door een geautoriseerde Land Rover verdeler worden uitgevoerd, ongeacht een mogelijke wijziging in de eigendom van de auto tijdens de waarborgperiode. De waarborg op het lakoppervlak begint op hetzelfde moment als de voertuiggarantie en duurt drie jaar.

Anti-corrosiewaarborg

Indien een onderdeel van de carrosserie van de auto is geperforeerd door roestcorrosie, worden de panelen die door perforatie zijn aangetast, gratis gerepareerd of vervangen door elke erkende Land Rover verdeler, ook als de wagen van eigenaar is veranderd. Met de term perforatie wordt een opening bedoeld die door de carrosserie dringt en die is veroorzaakt door corrosie vanuit de binnenzijde of onderzijde als gevolg van onvolkomenheden in de fabricage of de materialen. De wagen moet minstens eenmaal per jaar bij een officiële Land Rover concessiehouder voor een preventieve controle binnengebracht worden. De anti-corrosiewaarborg begint op hetzelfde moment als de voertuigwaarborg en duurt zes jaar.

Waarborg op PHEV-batterijen

Op de hoogspanningsaccu van onze plug-in hybride modellen geldt een garantie van 6 jaar / 100.000 km (eerst bereikte limiet) en een gezondheidsstatus van minimum 70% (d.w.z. dat de desbetreffende accu een capaciteit van nog minstens 70% heeft t.o.v. de oorspronkelijke capaciteit).

Uw verantwoordelijkheid als eigenaar/bestuurder

In uw gebruikershandboek en serviceboekje staat het juiste onderhoud van uw voertuig beschreven. Zorg ervoor dat het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd, waaronder het regelmatig reinigen van de carrosserie en dat de gebruikte materialen voldoen aan de voorschriften van Land Rover. Nalatigheid in het laten uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud volgens de tijdintervallen conform de servicebeurten van Land Rover maakt garantie op de getroffen onderdelen ongeldig.

Uitzonderingen op het toekennen van de fabrieksgarantie

Niet inbegrepen in de garantiebepalingen zijn reparaties en vervangingen als gevolg van normale slijtage en een normaal gebruik van het voertuig. Alle ingrepen die deel uitmaken van de door de constructeur voorgeschreven kleine en grote onderhoudsbeurten of die door de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar of een derde partij zijn veroorzaakt, worden niet gedekt onder de garantiebepalingen. Evenmin kan er aanspraak gemaakt worden op de garantiebepalingen indien bepaalde schade optreedt n.a.v. het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften van de constructeur. Meer informatie bij onze adviseurs of op www.landrover.be.

 

Nota over de Land Rover-garantie & het consumentenrecht: de Land Rover waarborg is een fabriekswaarborg die een aanvulling vormt op en geen aantasting is van uw rechten op basis van de verkoopovereenkomst met uw concessiehouder of de geldende nationale wetgeving voor de verkoop van consumptiegoederen.